Retourneren

Als u een aankoop doet via internet of telefonisch bij Vloer en Gordijn.nl dan bent u beschermd door de wet Koop op Afstand. Dit houdt in dat u een wettelijke bedenktijd heeft van veertien dagen zonder opgave van redenen. De herroepingstermijn van veertien dagen gaat in vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het product fysiek in bezit krijgt. Indien u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht, moet u ons de hoogte stellen via het modelformulier van herroeping of per e-mail aan info@vloerengordijn.nl. Het modelformulier voor herroeping kunt u hier downloaden. Dit alles moet gebeuren binnen de herroepingstermijn van veertien dagen.

Retouradres

Vloer en Gordijn.nl
T.a.v. afdeling Retouren
Ketellapperstraat 3K
9403 VS Assen

Te veel of verkeerd bestelde materialen

Voor te veel of verkeerd bestelde materialen in ongeopende verpakkingen, hanteert Vloer en Gordijn.nl een retourtermijn van dertig dagen na levering/ontvangst, tenzij schriftelijk anders aan u bevestigd. Deze regeling staat los van het hierboven beschreven herroepingsrecht.

Verzend & retourkosten

De eventuele verzend/retourkosten die u maakt kunnen niet op Vloer en Gordijn.nl worden verhaald en zijn te allen tijde voor uw eigen rekening. U krijgt honderd procent van het aankoopbedrag gecrediteerd, mits de retouren redelijkerwijs mogelijk onbeschadigd en in een zo oorspronkelijk mogelijk staat aan ons worden aangeboden. Indien de gehele order wordt geretourneerd, dan krijgt u het totaalbedrag inclusief eventueel betaalde verzendkosten gecrediteerd. Er is een uitzondering voor eventuele extra kosten die u heeft gemaakt ten gevolge van uw eigen keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden standaardlevering. Deze extra kosten kunnen wij niet crediteren. Wanneer u een gedeelte van de bestelling terugstuurt, wordt alleen het aankoopbedrag (en niet de eventuele verzendkosten) aan u terugbetaald.

Schade

Als er schade aan het product is ontstaan, welke het gevolg is van het gebruik ervan dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, dan wordt er een waardevermindering in rekening gebracht.

Terugbetalen

De waarde van de retourzending wordt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst, aan u terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de producten heeft betaald. Wij mogen wachten met terugbetalen tot wij de goederen hebben teruggekregen of u hebt aangetoond dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerste valt. Wij kunnen u niet contant terugbetalen.

Let op: op maat gemaakte producten en accessoires kunnen niet worden geretourneerd.