Retourneren

Als u een aankoop doet bij Vloer en Gordijn.nl dan bent u beschermd door de wet Koop op Afstand. Dit houdt in dat u een wettelijke bedenktijd heeft van veertien dagen zonder opgave van redenen. Binnen deze termijn kunt u uw gehele bestelling of een deel daarvan retour sturen. De herroepingstermijn van veertien dagen gaat in vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het product fysiek in bezit krijgt. Wilt u gebruik maken van het herroepingsrecht? Stel ons dan op de hoogte door een e-mail (onder vermelding van het bestelnummer) te sturen naar: info@vloerengordijn.nl 

Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor producten die speciaal voor u op maat gemaakt of afgesneden worden. Denk hierbij aan tapijt, vinyl, marmoleum en gordijnen. 

Retouradres

Vloer en Gordijn.nl
T.a.v. afdeling Retouren
Ketellapperstraat 3K
9403 VS Assen

Te veel of verkeerd bestelde materialen

Voor te veel of verkeerd bestelde materialen in ongeopende verpakkingen, hanteert Vloer en Gordijn.nl een retourtermijn van dertig dagen na ontvangst, tenzij schriftelijk anders aan u bevestigd. Deze regeling staat los van het hierboven beschreven herroepingsrecht.

Verzend & retourkosten

De eventuele verzend/retourkosten die u maakt voor het retourneren kunnen niet op Vloer en Gordijn.nl worden verhaald en zijn te allen tijde voor uw eigen rekening. U krijgt honderd procent van het aankoopbedrag gecrediteerd, mits de retouren  mogelijk onbeschadigd en in een zo oorspronkelijk mogelijk staat aan ons worden aangeboden. Indien de gehele order wordt geretourneerd, dan krijgt u het totaalbedrag inclusief eventueel betaalde verzendkosten gecrediteerd. Er is een uitzondering voor eventuele extra kosten die u heeft gemaakt ten gevolge van uw eigen keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden standaardlevering. Deze extra kosten kunnen wij niet crediteren. Wanneer u een gedeelte van de bestelling terugstuurt, wordt alleen het aankoopbedrag (en niet de eventuele verzendkosten) aan u terugbetaald.

Schade

Als er schade aan het product is ontstaan, welke het gevolg is van het gebruik ervan dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen, dan wordt er een waardevermindering in rekening gebracht.

Terugbetalen

De waarde van de retourzending wordt zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen veertien dagen na ontbinding van de overeenkomst, aan u terugbetaald met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de producten heeft betaald. Wij mogen wachten met terugbetalen tot wij de goederen hebben teruggekregen of u hebt aangetoond dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip het eerste valt. Wij kunnen u niet contant terugbetalen.

Let op: op maat gemaakte producten en accessoires kunnen niet worden geretourneerd.

Copyright © 2013-heden Magento. Alle rechten voorbehouden.